Maagaasi leiukoht

Maagaasi leiukoht. Prangli geoloogliseks iseärasuseks on, et saarel leidub maagaasi, mis on tekkinud enne viimast jääaega seal kasvanud taimede ja turba lagunemisest.

XX sajandi alguses kaevati Prangli ligiduses Keri saarel veekaevu, aga välja hakkas tulema maagaasi. Ent maagaasi varud olid väikesed ning praegu on üksnes Pranglil alles kraan, millest immitseb nii palju gaasi, et on võimalik see põlema süüdata.

Veel 2012. aastal taheti gaasileiukohti täpsemalt uurida, kuid leiti siiski, et majanduslikku kasu sellest loota pole, Prangli gaasivarud ei suudaks katta isegi saare enda vajadusi, suurtootmisest rääkimata.